پرسه در میان سطرها

نمی دانم تا کی بنویسم...

پرسه در میان سطرها

نمی دانم تا کی بنویسم...

۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۶ ثبت شده است

وقت های دعوا - با غریبه و آشنا - بیشتر از همیشه دلگیر میشوم...


من آن ستاره خوشبختی همیشگی رو میخوام...

فارغ از هر چیزی...


دل نوشت:

۱. اصلا زهرا جان تو کاری کن... مگر مادر ما نیستید؟

۲. دلم روضه میخواد...

۳. تو رو حضرت زهرا التماس دعا...

  • ستاره خوشبختی

نمی دانم آخر خدا چه میخواهد...


میسپارمش به تو...


بعدنوشت:

دیشب تب کردم که تبخال زدم؟؟؟!!!!

  • ستاره خوشبختی