پرسه در میان سطرها

نمی دانم تا کی بنویسم...

پرسه در میان سطرها

نمی دانم تا کی بنویسم...

۳ مطلب با موضوع «چرندیات :: ذهنیات» ثبت شده است

نمی دانم آخر خدا چه میخواهد...


میسپارمش به تو...


بعدنوشت:

دیشب تب کردم که تبخال زدم؟؟؟!!!!

  • ستاره خوشبختی

سنگ تمام گذاشته اند برای شکستن دل شیشه ای من

گاهی وقتا، خواسته یا ناخواسته، دلت میشکنه...

گاهی توقع ات از آدمای دور و برت زیاد میشه...

البته از نظر اونا...

خداجونم... من با تموم تریپ پسرونه ام، یه دخترم...

یه دختر کوشولو، یه دختر پر از احساس که خیلی وقتا به بی احساسی متهم شده...

پی نوشت:

کمی اشک

راز نوشت:

دلم یه هم صحبت آشنا میخواد... چند روزه...

  • ستاره خوشبختی

یه ترم دیگه هم گذشت و به اندازه یه ترم بزرگتر شدم...

به پشت سرم که نگاه میکنم، نمیفهمم چیزی یاد گرفتم یا نه...

چقدر خودم رو درگیر کردم... درگیر همه چیز...

پی نوشت:

مادرم، "و إن یکاد ..." را بدرقه راهم می کنی؟

پی همان پی نوشت:

نگرانم...

راز نوشت:

همه ام با همه ات درگیر نیست... درگیرم کن...

  • ستاره خوشبختی